Välkommen till Savvy!

Savvy Design Collaborative skapar verklig och positiv förändring som leder till förbättrade resultat och nöjdare kunder. Bra för samhället och bra för människan. Vi stöttar organisationer genom transformation.

Människor är underbara. Företag är människor. Men inte alla människor gillar förändring. Vi lyfter det positiva i transformation och hjälper organisationer att hitta effektivare arbetssätt samt stöttar chefer och medarbetare i att bli katalysatorer för förändring. Vi kallar detta medarbetardrivna arbetssätt för…

People Savvy

Världen kräver förändring. Och förändring kräver mod. Det gäller att hänga med, men det är lättare sagt än gjort. Savvy hjälper våra kunder att förbli relevanta genom att skapa nya lösningar eller optimera existerande tjänster, produkter och processer med fokus på innovation. Vi kallar detta kundcentrerade arbetssätt för...

Business Savvy

Uppdrag

HSB Stockholm


Enklare när det felar

Amnesty


En värdedriven kultur med krav på resultat

Göteborgs stad


Kulturtransformation genom tjänstedesign

Vad vi gör

tjanstedesign

Transformation

Savvy hjälper organisationer att förbli relevanta i en tid där omvärlden snabbt förändras. Vi utbildar, coachar och inspirerar människor att tänka och göra nytt med fokus på innovation och samarbete. Vårt mål är att öka våra uppdragsgivares konkurrenskraft genom att förenkla, prioritera och fokusera på kunden.

Tjänstedesign

Savvy hjälper organisationer att sätta igång affärsförändringar. Med tjänstedesign sätter vi fokus på upplevelse och utveckling. Vi optimerar och innoverar existerande erbjudanden, tjänster och processer. Vårt mål är att finna lösningar på de knepigaste kund- eller organisationsutmaningarna.

Utbildning

Savvy erbjuder en rad engagerande utbildningar på temat kunddrivet arbetssätt och förhållningssätt. Vi har djup kunskap och erfarenhet av learning-by-doing-pedagogiken. Målet är att våra kursdeltagare lämnar oss med praktiska erfarenheter och verktyg, redo att omsätta kunskaperna i den egna verksamheten.

People Driven Design

Vi tror att människor agerar och mår som bäst när de hjälper varandra och förstår hur deras handlingar bidrar till att skapa värde. Design hjälper till att möjliggöra det och erbjuder därför några av de bästa sätten för organisationer och medarbetare att hjälpa sina kunder. Vi kallar vårt förhållningssätt för People Driven Design.

Om oss

Vi som jobbar på Savvy har en gedigen erfarenhet av att arbeta designdrivet i en rad olika branscher och verksamheter. I grunden delar vi en orubblig empati för människor.

Vi tror på samarbete, sida vid sida och trivs bäst när vi får arbeta nära er uppdragsgivare och skräddarsy tillvägagångssättet för er unika situation. Vi är lyhörda inför och under varje uppdrag. Vårt främsta fokus är alltid på er och era kunder. Vi säkerställer värdeskapande kundupplevelser och ett värdeskapande medarbetarskap hos er. På det viset bidrar vi till hållbar affärsutveckling och samhällsnytta.  

Våra uppdrag sträcker sig från utbildningar i design och facilitering av workshops, till att leda förändringsarbeten som pågår över tid.