Vad vi gör

Savvys förhållningssätt är radikalt empatiskt, samskapande och fokuserar alltid på innovativt tänkande. Vi hjälper våra kunder att bygga meningsfulla, hållbara och lönsamma relationer inifrån och ut. För det gäller att hänga med när omvärlden förändras. Förändring kräver mod, och det har vi gott om.

Vi hjälper organisationer att öka sin konkurrenskraft; att öka farten på transformation och prioritera affärsbeslut utifrån kundens perspektiv.

Use this widget to toggle between sections so that only one section at the time is visible. Add the class "js-toggleable-section" to every section on this page that you want to toggle between. In live mode, a button representing each of these sections will appear in this widget. The page visitors can use those buttons to toggle between sections.

Transformation

Innovation och förändringsprocess

Många av dagens organisationer vill vara hållbara, relevanta och innovativa verksamheter med en matchande intern kultur. Men hur lyckas man skapa det? Tyvärr faller många i fällan av komplexa och kostsamma initiativ som inte svarar upp mot utsatta mål. Sånt leder oftast till frustration, både bland ledare och medarbetare.

Vi tror inte att det finns nån kokbok för innovation och förändring. Däremot är en strategi som bygger på nyfikenhet kritiskt för en innovationsdriven arbetsplats – den ser vi till att få på plats. Vår övertygelse och erfarenhet är att människor kan lära sig vara innovativa med rätt träning och stöd.

Därför jobbar vi nära medarbetare och ledare för att träna dem i kunddrivet och innovativt arbetssätt, så att de själva kan driva förändring på inspirerande sätt. Våra utbildningar och workshops förändrar hur organisationer arbetar i grunden. Detta samspel mellan ledare, medarbetare och kunder bidrar till att skapa nya kulturer och arbetssätt.

Så här går det till

Kartläggning

Innan vi påbörjar ett förändringsarbete utvärderar vi organisationens befintliga nivå av innovation. Då frågar vi oss exempelvis hur nyfikna människorna i företaget upplevs vara, hur systemet reagerar på förändring, om det finns normer kring introduktion av nya idéer och bevisad framgång kopplat till innovation. Sedan utvärderar vi organisationens kritiska utmaningar.

Innovationsprojekt

När vi fått en tydlig bild av ett företags arbetssätt och nuvarande kultur inleder vi kortare sprints inriktade på innovation. Vi brukar föreslå något av följande steg:

1) Savvy Coach-sprint

2) Savvy Parallell-sprint

3) Savvy Ambassador-sprint

Förändringskultur

Under tiden som projekt pågår i en organisation jobbar vi med förändringsträning och workshops tillsammans med ledningsgrupper, chefer och ledare. Dessa kortare insatser kopplas ofta till pågående projekt så att ledare, precis som medarbetare, själva får agera i realtid i kulturförändringarna. Målet är att lyfta fram och hylla ledarnas medmänsklighet, erfarenhet och framtidskapacitet.

Skala upp

Det naturliga steget efter kartläggning och sprints är att skala upp. Då gör vi en plan för att innovations- och förändringskulturen ska genomsyra hela verksamheten. Vi ser till att de kunskaper och upplevelser som skapats blir självgående. Det gör vi genom att identifiera och stötta nyckelindivider som driver förändringsarbetet internt. Vi tränar också upp små team som i sin tur influerar andra team och individer. Slutligen arbetar vi, tillsammans med ledare, fram de KPI:er och mätpunkter som stödjer och belönar innovationsinitiativ.

Vill du veta mer?

Vi gillar nya möten och är nyfikna på att höra dina tankar och utmaningar. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa just er.

Vi ser fram emot att höras!

Tjänstedesign

Vi hjälper organisationer att agera innovativt och optimera verksamheten genom att utveckla och förbättra existerande erbjudande, tjänster, processer och arbetssätt och skapa helt nya sådana.

Vår metod för tjänstedesign är kvalitativ och etnografisk. Vi börjar alltid med samma sak: människan. Det gör vi för att förstå och komma nära.

Med utgångspunkt i mänskliga behov, förväntningar och beteendet tar vi fram väl förankrade och agerbara insikter. Dessa översätter vi till affärsutmaningar utifrån kund- och medarbetar-perspektiv. Därifrån kan vi bygga en plattform för nytänkande och innovation.

Vi är med och säkerställer att lösningar som kommer ur arbetsprocesserna hjälper våra uppdragsgivare framåt. Vi är också ett stöd i att förankra nya lösningar i interna arbetskulturer.

Självklart är vi med och säkerställer att lösningar och resultat som kommer ur arbetsprocesserna hjälper våra uppdragsgivare framåt. Vi är också ett stöd i att förankra nya lösningar i interna arbetskulturer.

Exempel på vad vi levererar

 • Tjänstedesign
 • Kundupplevelsedesign
 • Kunddriven digitalisering
 • Kundinsikter
 • Kundresor
 • Workshops 
 • Designledarskap
 • Facilitering
 • Entreprenörskapsprogram
 • Design sprints
 • Tjänstekartor/Service
  Design Blueprints

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa just er.

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar och kapacitetsbyggande i tjänstedesign och Design Thinking. Men, det där med tänkande är lite missvisande. Det handlar snarare om Design Doing.

Arbetssättet går nämligen ut på att utmana, ifrågasätta och våga testa nya saker. Allt för att hitta de bästa lösningarna för människan. Lösningar som minimerar riskerna med att introducera något nytt och välja en felaktig riktning.

Vi tror på att lära sig genom att göra, alltså aktiv eller experimentell inlärning. Våra utbildningar är oftast projektbaserade. Det innebär att medarbetare arbetar i små team, ibland i skarpa projekt och ibland i fiktiva, för att öva på designmetoder. I pedagogikens värld kallas detta projektbaserat lärande (PBL).

Medarbetare som går utbildningar kommer:

 • Lära sig få en djupare förståelse för kundens situation, synsätt och drivkrafter
 • Öva på att designa utifrån ett förbättrande och kundorienterat sätt
 • Förstå förutsättningarna som behöver uppfyllas för att verksamheten ska dra nytta av tjänstedesignarbete

Vi skräddarsyr gärna utbildningar och kapacitetsbyggande för uppdragsgivares specifika behov. Vi erbjuder också fördjupningskurser för mindre grupper.

Exempel på kurser vi erbjuder


Tjänstedesign introduktion, 2-dagar

Vad är egentligen tjänstedesign? Det, och mycket mer, fördjupar vi oss i,  i denna utbildning som varvar teoretisk kunskap med aktiv inlärning. Deltagare lär sig bland annat att öva på etnografisk och kvalitativ research, att skapa kundresor samt att skapa testbara prototyper. Utbildningen riktar sig till personer som vill utveckla sina kunskaper i tjänstedesign, för att i nästa steg använda verktygen och metoderna till vardags i sina verksamheter.

Design Thinking introduktion, 1 dag

Design Thinking är ett väl omtalat begrepp som egentligen mer är ett arbetssätt. Under en dag övar vi på att arbeta ”disruptivt” i en snabbfotad, kreativ och strukturerad workshop. Deltagare är med i en Design Thinking-process från start till mål där de får med sig praktiska exempel och verktyg hem. Utbildningen riktar sig till personer som vill prova på denna innovationsprocess för att använda den med dess många verktyg till vardags i sina verksamheter.

Vi erbjuder en kurs i digital facilitering den 16e Juni. ANMÄL DIG HÄR.

Design Sprints, 3-5 dagar

Vi erbjuder Google Design Sprints med variation och anpassning för att möta era specifika behov. I 5-dagarssprinten får flera team från en organisation möjlighet att utveckla och testa en prototyp skapad utifrån verkliga kunders behov. Sprinten lämpar sig bäst för grupper med ett tydligt mål, affär, produkt eller tjänst som ligger nära till lansering. Vi leder teamen genom de olika faserna och testar i verklig miljö med riktiga kunder. I specifika fall kan sprintarna kortas ned till tre eller fyra dagar, beroende på verksamhetens mognad.

Digital Facilitering, 1-2 dagar

Lär dig att planera, inspirera och leda utspridda och samskapande team. Digital facilitering – att leda strategiska och användarcentrerade workshops online är kursen som ger dig råd, tips och tricks om hur du bäst faciliterar effektiva samskapande processer online, med deltagare som jobbar på distans.

Vi tror att kursen passar dig som arbetar med förändringsarbete, process- eller projektledning, facilitering, innovation eller kundinsikter i kombination med samskapande. 

På ett eller annat sätt kommer Corona tiden förmodligen att påverkar oss genom resten av 2020 och vi vill stötta er att fortsätta ert utvecklingsarbete för att lösa kritiska problem, utan att tappa fart. 

Vi erbjuder en kurs i digital facilitering den 9e Juni. ANMÄL DIG HÄR.

Workshops, hel- eller halvdag

Innovativt arbetssätt

Innovation kommer inte ur att läsa en bok eller följa instruktioner. Det handlar snarare om ett förhållningssätt och en inriktning, i kombination med olika former av kommunikation. I denna workshop utgår vi ifrån en teoretisk grund för att gå vidare in i olika praktiska och kreativa övningar som leder till ett innovativt arbetssätt.

Workshopen riktar sig till personer som vill leda eller delta i innovationsinitiativ på arbetsplatsen.

Storytelling för förändring

Att berätta historier är så grundläggande för oss människor att vi ibland tar det för givet. Berättande är dock kritiskt när det kommer till att förändra något eller introducera något nytt. Det gäller både för att få med sig medarbetare och när man vill förändra kunders beteenden. I kursen övar vi individuellt på grunderna i storytelling, för att senare fördjupa oss i verktyg som hjälper till att introducera kundbehov och lösningar.

Workshopen riktar sig till personer som leder förändring i organisationer, samt designers som vill förbättra sin förmåga att övertyga.

Designetnografi / Customer obsession

I denna workshop får deltagare öva på att komma så nära sin målgrupp som möjligt. Vi prövar på olika etnografiska researchövningar och lär oss handskas med den information som samlas in.

Workshopen riktar sig till personer som vill börja använda kvalitativ research i riktiga kund- och medarbetarinteraktioner.

Kundresor och tjänstekartor

I denna workshop övar vi på att skapa kundresor och tjänstekartor med hjälp av det digitala verktyget Custellence. Deltagare lär sig visualisera kundens upplevelse av en tjänst eller erfarenhet, samt hur man kopplar det till verksamhetens interna processer och aktiviteter. Vi går också igenom hur man använder kundresor och tjänstekartor för att ta beslut och samlas kring de besluten.

Workshopen riktar sig till personer som vill använda kundresor och tjänstekartor på ett strukturerat sätt och dela kunskapen om kundupplevelsen internt i sin organisation.

Insikter och problemomformulering

I denna workshop får deltagare öva på att ta fram agerbara och djupa kundinsikter genom att studera utmaningar på nya sätt. Vi förser deltagare med verktyg för att både hitta, spetsa och utveckla insikter och möjligheter kopplade till innovativa lösningar.

Workshopen riktar sig främst till personer med strategiskt ansvar eller de som önskar leda agila team enligt en prototypande metodik.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av en utbildning, eller nyfiken att veta mer? 

Vi berättar gärna mer om våra utbildningar och om hur vi kan hjälpa just er.