Göteborgs stad

Kulturtransformation genom tjänstedesign

Uppdrag

Pågående uppdrag som syftar till att bygga intern förmåga att arbeta kuncentrerat utifrån tjänstedesign.

Göteborg stad inköp och upphandling är en strategisk resurs för staden i frågor kring inköp. Funktionen omsätter ca 20 miljarder om året och har som mål att bidra till ett hållbart samhälle för invånarna i Göteborg. Avdelningen upplever dock att de agerar för separat från de människor och funktioner som de finns till för att stödja, varför de vill bli mer kundcentriska genom att börja arbeta utifrån tjänstedesignmetodik.

Vårt arbete

Uppdraget syftar till att engagera Inköp & Upphandlings medarbetare för att skapa djupare förståelse för:

- Kundens situation, synsätt och drivkrafter.
- Designandet av förbättrande och kundorienterade arbetssätt.
- Vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att verksamheten ska ha nytta av ett tjänstedesignarbete.

Just nu tränas två tvärfunktionella grupper i att arbeta praktiskt med tjänstedesignmetoder, processer och verktyg. De coachas genom designdrivet projektarbete, där respektive grupp fokuserar på en egen specifik utmaning som möter köpare eller säljare som idag gör affärer via förvaltningen. Arbetsgrupperna består av personer som inte tidigare är vana vid att arbeta tillsammans.

Savvy arbetar också nära ledningsgruppen, för att hjälpa dem att förstå och utveckla arbetssätt att leda tjänstedesigndrivna initiativ. Arbetssätt som tillåter att nya idéer frodas och tas till vara på.

Fler uppdrag

HSB Stockholm

Enklare när det felar

Amnesty

En värdedriven kultur med krav på resultat

Göteborgs stad

Kulturtransformation genom tjänstedesign