Uppdrag

Vårt förhållningssätt – people driven design 

Design kan betyda mycket. I dess vida bemärkelse kan det vara svårt att förstå. För oss är det kopplingen till människan som gör hela skillnaden. Människor är fantastiska, precis som design. Vi tror att människan på många sätt är menad att använda design både som verktyg och metod för att utvecklas.

På samma sätt är vi övertygade om att mänsklig innovation drivs av de som är bekväma med att sticka ut. De gångna 100 årens ekonomiska, kulturella och vetenskapliga framgångar bevisar det. Design hjälper oss att lyfta fram de som vill ifrågasätta status quo och ändra på ”Business as Usual”. 

Det ligger i vårt mänskliga DNA att vilja hjälpa varandra. Likaså att lösa problem. Våra hjärnor är uppbyggda för det. Design är ordet för att beskriva mycket av det vi gör naturligt, utan att reflektera över det. Men med metoder, verktyg och processer kan vi använda detta rundläggande beteende till att ta fram det bästa sättet för organisationer och medarbetare att i sin tur hjälpa sina kunder. Med design kan vi skapa en gemensam grund och rätt förutsättningar för att bryta oönskade organisatoriska silos genom att sätta kunden i centrum.

Design hjälper oss att identifiera problem. Längst kommer vi när vi samarbetar och samskapar.

Våra uppdrag

HSB Stockholm

Enklare när det felar

Amnesty

En värdedriven kultur med krav på resultat

Göteborgs stad

Kultur transformation genom tjänstedesign