Amnesty

En värdedriven kultur med krav på resultat

Uppdrag

Vända en sjunkande trend för gatudonationer

Amnesty International Sverige har varit en närvarande aktör i samhället och synliga på gator och torg i över 50 år. Tidigare var antalet ideella organisationer som samlade in pengar och bedrev organiserad fundraising få. Idag är situationen en annan och en tydlig trend i västvärlden är att gatudonationer till organisationer sjunker. Amnesty ville öka förstå hur de skulle kunna vända trenden.

Vårt arbete

För att förstå den sjunkande trenden av gatudonationer använde vi oss av vår tjänstedesignprocess och fördjupade oss i gatuvärvarnas värld, samtidigt som vi kartlade och ville förstå Amnestys interna processer och arbetssätt. Genom djupintervjuer och observationer med medlemmar, givare och medarbetare hos Amnesty, kunde vi sätta fingret på de kritiska punkterna och skapa agerbara insikter som rörde värvarna, det interna teamet och givarna.

I flera co-creation workshops med värvarna och andra medarbetare hos Amnesty, kom vi fram till att det som skulle ge bäst effekt var att förbättra de interna processer som syftade till att stötta både värvarnas arbete och Amnestys operativa mål. Vi skapade och testade olika sätt att samtidigt inspirera och belöna värvarna. Vi föreslog pilotprogram, för att på olika sätt utöka interaktionsmöjligheter med givare på gatan.

Under det fortsatta arbetet hjälper vi till med strategisk planering, med syfte att komma närmare potentiella medlemmar samt att skapa en helt ny typ av träningsprogram för värvare.

Fler uppdrag

HSB Stockholm

Enklare när det felar

Amnesty

En värdedriven kultur med krav på resultat

Göteborgs stad

Kulturtransformation genom tjänstedesign